Første tur » Bli kjent i nærmiljøet».

Bli kjent i nærmiljøet, 1 tur er avholdt i kveld. Hver onsdag fremover til og med 21.juni. Åpningsturen gikk til Plassen Skole og gapahuken ved Folla. Vi gikk også nordover på den flotte elveforebygginga en liten bit. Nydelig værog skikkelig smak av vår i lufta. 5 stk var vi i kveld, neste onsdag er det fossen i Tronsåa og da håper vi på enda flere deltakere. Kontaktpersoner for Bli kjent i nærmiljøet turene er Else Helen Lillestrøm og Brit Iren Stormoen.Takk for en flott sesongstart og tur!