Forsvinningsnummer ved Sjulhusvangen – vi etterlyser bukken og geita vår.

Til snøscooteren vår har vi diverse utstyr , blant annet en bukk og geit kjelke (se  bilde under)for transport av ved i løypetraseeene våre samt til Allmannstua. Dette lagres på P-plassen på Sjulhusvangen, og har blitt gjort det i alle år. Rett etter påske under behov for transport av ved til Allmannstua fant vi den ikke igjen. Vi håpet i det lengste at den kunne være under en av de store snøhaugene ved siden av P – plassen men snøen ble borte og ingen bukk og geit kjelke er å se. Altså antar vi at noen har lånt den uten å si fra eller er blitt stjålet.Skuffende at ikke noe kan være i fred, for oss er dette en kostnad til  kr 10-12.000. Har du sett eller hørt noe som kan være aktuellt i saken så gi oss et vink. Dusør ved alle relevante tips. Bilde: Driftsoperatør Audun Eggset (t.v.) og Johan Ragnar Eggen på P plassen Sjulhusvangen i slutten av juni måned.  Fotograf: Alvdal Midt i væla,  www.alvdalmiv.no

Kjelke2014