Fotografering ute i det frie!

Alvdal Turforening jobber også med det som er utenom selve turene, for eksempel bruk av GPS, bruk av kart og kompass og bruk av kamera!  Vi mener at kunnskap om dette er med på og styrke turgleden og gi turen ekstra verdi.

På høstens flotteste dag så langt arrangerte vi med Ketil Plassgård som fagansvarlig «fotokurs» for  11 fremmøtte. Vi gikk en tur i felten på Midtsetra og Langsetra på Høstdalen og tok bilder i  alle retninger. Det manglet ikke på motiver…..på bildet ser du Per Westgård med dattera Myrna Marita ved Langsetra.

Planen er å fortsette kurset med å se på bilder i fellesskap, dette er en meget god måte å lære på i flg. ekspert Ketil. Vi håper på din deltakelse. Nærmere informasjon kommer, og vi regner med at det blir avholdt i oktober måned.  

Takk til  Ketil for gode fototips!