Fotokonkurranse.

Alvdal Fotoklubb og Alvdal Turforening arrangerer fotokonkurranse sammen. Konkurransen er åpen for alle. Tema er «Ut i naturen – sommer som vinter». Siste frist for innlevering av bilder er 15.mai 2016. Det er ingen deltakeravgift. En ekstern jury vil plukke ut tre vinnere av gavekort. Digitale bilder sendes Alvdal  Fotoklubb v/Øystein Brennodden på  e-post: mailto:   oisteinbrennodden@gmail.com