Frilluftslivets år 2015.

Vi har markert det gjennom hele året med ulike arrangementer og tiltak. Alvdal Kommune,Nordhaugan og Aukrustsenteret har også sammen et arrangement lørdag 24. okt for å markere det viktige året. Vi i  turforeningen viser lysbilder fra vår virksomhet gjennom – se vedlagte plakat. Bli med – et kjempegodt tiltak. I helga kan du også gå på  allmannstua som har åpent siste gang før vintreren søndag samt ikke minst delta på prosjekt 2560 STEN. GOD FORNØYELSE.

AlvdalKommFriluftlivetsårPlakat1015