Frodig årsmøte på Taverna!

Årsmøte for 2009 skal avholdes innen utgangen av november måned i flg. våre vedtekter. Vi hadde bra oppmøte med 24-25 deltakere pluss deler av styret.
Styret synes at årsmøtet var veldig frodig på alle måter. Frodig fordi vi fikk inn mange gode innspill på deler av vår virksomhet. Debatten veltet frem og tilbake og det var mange som tok ordet. Noe av det vi fikk innspill på var:
– ønske om mer skøyteløyper                           

omfang av antall og kvaliteten på arrangementer

– satsing på opparbeidelse av sykkel og gangveger

– vurdere bruk av ekstern revisor

– registering i Merverdiavgift registeret

Styret har masse å jobbe med etter årsmøtet. Vi vil gå i gang med sakene i løpet av kort tid.

Etter ordinært årsmøte viste Trond Berg fra Ut i naturen i NRK TV lysbilder. Temaet var «Naturen i nærmiljøet».  Dette var et meget bra foredrag! Tusen takk Trond.

Hele styret fortsetter. Johan Ragnar Eggen som leder med styremedlemmene Arne Helge Dahlen, Solvår Hoelset, Terje Vedum og Gerd Marie Gjermundshaug samt fast møtende varamedlemmer Else Espeland og Nils Flaten.

Tusen takk for en trivelig og ikke minst frodig kveld!