Gardene i Sølndalen

Sesongstarten for fellesturene i år, var de gamle gardene i Sølndalen. Her er det 5 garder og alle unntatt én; «Klinkan» er fraflyttet i dag. Vi møttes ved bommen inn til Vardmoan og samkjørte herfra innover etter beste evne. Svært mange møtte opp, hele 57 stk. skrev navnet sitt. Det er ikke mange ganger vi har hatt så mange på en fellestur!    

Fagmann var gammelordfører Per Arnfinn Bergebakken. Det er han som står midt på bildet med skistaver. Han har stor kunnskap om svært mange ting i bygda vår og spesielt om utmarka vår. Vi stoppet først en gang på Vardveien etter 2 km, og gikk ut på kanten mot Sølna og så over til  «Halstenan» på andre siden av elva. Deretter kjørte vi lenger inn og parkerte på veien ned til «Klinkan». Etter noen hundre meter på lett underlag så vi over på «Skardenget», «Rævskiftet» og selve Klinkan hvor Peder Sølna bor i dag. Per Arnfinn hadde mye å fortelle og vi tok også kaffen vår her. Sola kom delvis frem og temperaturen var brukbar! Deretter ruslet vi et stykke til slik at vi kunne se over til «Horøsta». Denne garden ble fraflyttet i 1955 til Tunstad nærmere Plassen sentrum.

TUSEN TAKK til Per Arnfinn for flott og interessant informasjon,  og ikke minst en meget hyggelig søndagstur!