Gjør din innsats med plukking av plast.

Plast som ligger kastet igjen i naturen er et stort problem. Særlig ille er det når søppel havner i vann og etterhvert i havet. Det ligger i vår formålsparagraf at vi skal verne om den flotte naturen vår.Vi anmoder alle i Alvdal å gjøre en ekstra innsats med plukking av plast i ditt nærområde. Vi vil ikke arrangere noen organisere fellesdugnader. Send oss gjerne et bilde fra din aktivitet. Lykke til. Vi viser forøvrig til FIAS AS sin hjemmeside
for den som vil organisere sitt tiltak.