Glåmgardsvegen er åpnet – av selveste samferdselsmininsteren!

Prosjekt Glåmgardsvegen  –  turvegen fra Paureng til Søberg  er ferdig og er åpnet!  Torsdag  21. juni åpnet selveste Liv Signe  Navarsete – samferdelesminsteren  i Norge. Dvs. veien ble da prøvesyklet og  prøveåpnet av samferdelesministeren. Hun godkjente umiddelbart den og skrøt veldig av veien og av tiltaket!!  Det gjorde godt!
Fredag 22. juni var den offisielle åpningen – dette var en del av midtsommerdagene  2007! Det var laget egen veivals ved Tore Reppe og Olav  Kjernmoen med flere, Rode Stavbrekken med frue kom på ski….. og gjorde sine betrakninger  og de stoppet Olav Odden med dame som prøvde å  kjøre vegen veien vår med motorsykkel med sidevogn! Johan Ragnar Eggen  – leder i Alvdal Turforening – foretok selve åpningen. Det ble skålet i champagne  og solgt  kaffe og kaker. Godt besøk – omlag  60 stk. til tross for regnbyger og masse  mygg. Tiltaket har kostet  kr  300.000,00 – det er fortsatt anledning til å gi bidrag til prosjektet! Det mangler fortsatt noe på  finansieringa til prosjektet!
Christian Søberg i Arbeidets  Rett  har tatt bildet. Fra venstre Kari Ann Kristiansen -leder i Strømmen Kretslag, Erland Vingelsgard fra Strømmen Kretslag, Johan Ragnar Eggen  -leder i Alvdal Turforening, Arnfinn  Negård – leder i Hedmark Senterparti og hel til høyre samferdelesminister  Liv Signe  Naversete – som foretok prøveåpningen!