Glimrende jubileumstur gjennom vakre Rødalen.

Hele 35 stk tok turen gjennom Rødalen i dag. Foruten en ordinær påsketur var turen annonsert som JUBILEUMSTUR. DNT – Den norske Turistforening er 150 år i 2018. Via lokallaget av DNTer det gitt bidrag til turlaga i regionen, som igjen er anmodet om å gjøre gratis arrangementer til folk flest.Turens lengde er på 18 km med stort sett oppkjørte løyper. Felles skyss til startpunkt på Stubsjøen. I endepunktet Gardvikåsen og i den nye store gapahuken var det deilig servering av vertskapetr Turid Voll og Else Helen Lillestrøm.Tusen takk  kjempegod servering. Tusen takk også til turlederne Erik Fido Westgård og Arne Helge Dahlen.

Flott terreng i Rødalen.Gapahuken i Gardvikåsen - må oppleves.