Godt årsmøte – med vedtak om kjøp av ny løypemaskin!

mote2012

Årsmøte for 2012  (perioden 1.okt  2011 til 30.sept 2012) er avholdt i kveld på Taverna. Ordinære saker som årsmelding,regnskap,budsjett og handlingsprogram. Møtereferatet blir lagt ut på denne siden i løpet av 1-2 dager.
Det var kun 1 innkommen sak – fra styret angående
kjøp av ny løypemaskin.Saken ble grundig drøftet og det ble brukt god tid på behandlingen. Det ble enstemmig vedtak om kjøp av ny løypemaskin, Käsebohrer Pisten Pully  årsmodell 2012.
Det sentrale punket om finasiering ble godt belyst.På grunn av lavere Eurokurs pr dato sparer vi omlag NOK 40.000 på tidligere tilbud.  (se vårt notat datert  31.10.2012) Rent praktisk har vi et mellomlegg på norske kroner
150.000 og dette må vi jobbe for finasiering for. Styret ga tilslutning til at det startes en innsamlingsaksjon blant brukere, medlemmer,samarbeidspartnere,næringslivet med flere slik at vi får dette til.
Godt oppmøte med 34 stk inkludert styret.
En trivelig  kveld ble avsluttet med flotte lysbilder fra Geir Inge Steien som på 3 måneder gikk fra Kinsarodden nord for Nordkapp til Alvdal. Artig å høre og se! Siste del ned til Lindesnes fortsetter
på nyåret. Da har Alvdal nok en» Norge på langs» turgåer i sine rekker.
På bildet: De gamle styret frem til årsmøtet: Fra venstre Arne Helge Dahlen, Solvår Hoelset, Johan Ragnar Eggen, Magnvor Strypet Nilsen, Else Espeland og Nils Flaten.Siste styremedlemmet Ola H. Thoresen var ikke tilstede.


REFERAT ÅRSMØTE 6. nov 2012