Godt bidrag til løypekjøringa

Vi har inngått en avtale for i vinter med varm garsjeplass for traktor og løypemaskina vår med TRONFJELL Eiendom AS i lokalene som de nå eier på gamle Jonstad Auto. Her kan vi ved behov få kjøre inn utstyret for å få tint av snø som legger seg i løypemaskina. Dette er GULL verdt for oss og sparer utstyret mye for unødvendig slitasje. KJEMPEFLOTT av Jan Inge Gjermundshaug og TRONFJELL Eiendom AS at vi kan få ti til dette!