Godt miljøarbeide med søppelplukking

Som beskrevet i vinter- og vårprogrammet har vi tilbud om søppelplukking på RV3. Dette er dugnadsarbeide som gir gode inntekter for oss. Oppdragsgiver er MESTA. Arbeidet startet først i mai måned og har fortsatt frem til i dag. Nå har vi plukket hele strekningen fra Bergerønningen og helt ned til Hanestad, en distanse på 46 km. Selv om vi plukket deler av strekningen i fjor er det mye søppel langs veikantene, særlig like nord og sør for Alvdal sentrum. Det er tydelig at når maten eller drikken er fortært så går emballasjen ut av vinduet for enkelte bilførere. Totalt er det plukket  ca. 100 fulle sekker, anslag på over 10 kubikkmeter pluss div bildekk, bildeler, speil, takgrind!! I tillegg er det plukket pantbare flasker på strekningen, anslag 1500 stk.! Mange har gjort en god jobb og noen har også debutert som søppelplukkere i år. Noen har brukt mange kvelder og timer på prosjektet, vi tør fremheve Nils Flaten, Jarle Tronslien, Johan Ragnar Eggen og Ola H. Thoresen som har 3 kvelder eller mer.  Men TUSEN TAKK TIL ALLE som har bidratt. På bildet ser vi Jarle Tronslien, Åse Randi Berget og Kirsten Slørstad i sving en kveld først i mai nord for Hanestad. Søppelplukking er godt i tråd med vår formålsparagraf som sier at vi skal bidra til å ta vare på miljøet.