Godt samarbeid med våre turvenner i Tylldalen.

Skiltprosjektet på Østkjølen er snart ferdig, en del av prosjektet er at det settes også opp skilt i nabokommunen Tynset i lia ned mot Tylldalen, hvor jo som kjent en del av skiløypene våre går. Ved Rundvangen, Nordpåsetra, Hokstadkjølen, ved Tylldalsutsikten er det satt opp en rekke nye skilt i dag. Terje Redtrøen og Lars Fredrik Eggen fra Tylldalen lastet opp ATV’en og brukte ikke mange timer på jobben. I tillegg kastet de seg bortom Allmnnstua og Firkanten og satte opp en rekke skilt her også. Tylldal IL har selv betalt en del av stolpene. Arbeidet må sees som en takk fra våre naboer i øst for preparering av skiløyper på Tylldalssida.  Tusen takk, vi lover skiløyper så snart det er nok snø!

Nye skilt ved Allmannstua - ble kjempebra - ta den en tur å se!Nye skilt på Østkjølen - med alle 3 symboler : Ski, sykkel og gående.  Grønn farve symboliserer lett terreng. På bildet Terje Redtrøen - ikke redd for å ta i et tak den karen!