Grønn hverdag

Sesongens første miljøarrangement ble avholdt med faglig innslag fra www.gronnhverdag.no. Vi fikk informasjon og innspill på hvordan den enkelte kan bidra til å spare miljøet i størst mulig grad. Den enkelte kommune via sitt avfallsselskap har gode tilbud på dette i dag men mye avfall blir heller ikke sortert. Vi i turforeningen jobber med å bli mer miljøbevisste i vår virksomhet og vi vil også i år lage et klimaregnskap i årsmeldingen. Dette er et arbeide som vi håper kan få stor oppslutning de kommende år. Arrangementet ble støttet økonomisk fra det nyopprettede miljøfondet i Alvdal Kommune.

Som en del av hyggekvelden ble det vist bilder fra Nepal turen vår i november. Det er jammen ikke lett å berette for tilhørere hvor fantastisk fint vi hadde det på turen! Totalt møtte 20 stk. på kveldens arrangement. Har du innspill til klima og miljøarbeidet i foreningen så gi beskjed til oss.