Gutulia Nasjonalpark

Turleder: Gammelordfører Per Arnfinn Bergebakken, som har svæt mye kunnskap også om Gutulia.

I tillegg hadde vi  engasjert  Anna  Andersen fra Engerdal som er lommekjent i området.

Totalt deltakere: 11 stk.Vi hadde  selvsagt pent vær!!. Gikk langs Gutulisjøen til Gutulisetra. Meget pent sted (se  bildet)  Husa på setrene (3 stk.) restaurert av Staten etter at Gurulia ble nasjonalpark. Setrene tilhørte opprinnelig Sorken ved Femunden, og Lillebo i Engerdal. Gikk også inn i nasjonalparken og så på storskog, blant anna «Storgrana» (5,6 k.meter) og «Fønhusfurua». Spiste middag på Bryggeloftet på Elgå etterpå.

En trivelig dag i Gutulia  Nasjonalpark!!