Helgas løype på Steia og Plassen

I begynnelsen av april måned fikk vi dette brevet stilet til  Alvdal Turforening  v/Johan R. Eggen, 2560 Alvdal.

Sitat:  «Til  ALVDAL TURFORENING.  ETTER Å HA MOTTATT EN MEGET FLOTT MEDLEMSFOLDER BLE VI MEGET SKUFFET DA VI FIKK SE OVERSIKTEN OVER HELGAS LØYPE.
Vi ønsker med dette å signalisere at vi er misfornøyd med at det kun er 2 helger som er helgas løype på Plassen fra 1.januar tom 17.april. Allmannstua kan jo være åpen om det ikke er helgas løype på Østkjølen. (signert av 34 .).» Sitat slutt.

Styret har behandlet saken i møte 8. april d.å.; «Vi tar innspillet til orientering og vil vurdere dette ved neste års vinterfolder. Styret vil imidlertid påpeke at flere som har signert på brevet er aktive brukere av våre skitilbud, men har ikke betalt kontingent i år. Heller ikke de siste årene, alternativt heller ikke betalt støtte til skiløyper tilsvarende kontingent. Styret er krystallklar på at det er en klar sammenheng mellom det å forlange tilbud og være med å finansiere fellestilbud. Vår virksomhet blir bestemt under årsmøte og her kan alle medlemmer være med å si sin mening. Vår økonomiske ryggrad er og blir en stor og aktiv medlemsmasse.»