Historiske steder i Alvdal.


I samarbeid med Historielaget Fredriks Gave har vi startet opp med prosjekt Historiske steder.

Planen eller ønsket er å få registrert, systematisert og få oversikt over flest mulige historiske steder i Alvdal. Med historisk sted må forstås gamle steder der det har en skjedd en eller annen form for aktivitet over en kortere eller lenger periode. Vi vil få  lagt ut nummerert oversikt over de ulike stedene på internett for begge foreningene med en kort beskrivelse av det som har skjedd. Kjente ting som dyregraver, kulmiler, jernanlegg mm som har vær registrert før vil ikke bli omfattet av dette. Dette  er  nok en sak som vil få mye oppmerksomhet i mange år fremover for begge foreningene. Kom gjerne med innspill på mulige historiske steder i Alvdal.