Historiske steder i Alvdal.

Historielaget Fredriks Gave i samarbeid med oss – Alvdal Turforening, har i kveld arrangert en ny tur i serien «Historiske hendelser i Alvdal. Kveldens tur med 10 fremmøtte deltakere bestod i besøk av vanntårnet for jernbanen ved Eggset, besøk på nedlagt bosted i Øikletten, og det nedlagte «ikke synbare» Berglundkletten ved Sagbekken. Vanntårnet var i drift frem til slutten av 1960 tallet uten at noen er helt sikre på året. Vann ble først og fremst brukt til godstogene som trengte mye energi. Bostedet Øikletten – mellom RV3 og jernbanen ble ryddet ca. 1855 og her bodde det folk  frem til ca. 1960 tallet. Kun grunnmurer står igjen. Boplassen Berglundkletten lå midt i dagens RV3. Stedet ble ryddet i slutten av 1890 tallet og her bodde det folk i ca. 50 år. Huset til eiendommen står i dag på garden til Bodil og Reidar Moldstad. Alle steder får oppsatt info tavle, mer detaljert info vil bli utlagt på bl.a. våre nettsider når vi får databasen opp igjen å gå. Turen ble avsluttet med kaffe og kaker på Langodden Gard. Grete fortalte mer i detalj om hvert enkelt bosted og annen relevant historie fra området. Tusen takk til henne for et svært hyggelig opphold. Tusen takk også til Annar Avlesen (bildet) som fortalte historia om vanntårnet.