Hjertemarsjen til Hamndalssetra

1 gang pr. vintersesong har vi servering på Hamndalssetra. For de som ikke er lokalkjent ligger setra i Sivildalen mellom Strømmen og Savalen. Tradisjonelt bruker vi å arrangere hjertemarsjen ifbm. serveringa, noe vi også hadde i dag. Alle som ville fikk hjertemerke! Saken er en stor nasjonal helsesak for Nasjonalforeningen for folkehelse. Driftsoperatør Olav Magen preparerte med løypemaskin løypenettet i området, 3-4 cm med snø hadde kommet i løpet av natta. Greit besøk med godt 50 stk., omsetning kr. 1520 som går til drift av skiløyper over hele bygda. Litt grumset vær med lavt skydekke og snø sammen med tettpakket spennende vintersport på TV hele dagen, gjorde at besøket ble relativt begrenset. Temperaturen var jo glimrende!

Takk til gjengen på Strømmen for framifrå servering!