Hold hunden din i band!

Det er god tradisjon i vårt store løypenett å ha menneskets beste venn med på tur. Vi har inntrykk av at alle turgåere har gode erfaringer med dette og at det er en gjensidig respekt for hverandre. Likevel så får vi i styret tilbakemeldinger på at det fra tid til annen er noen hundeeiere som ikke har hunden sin i bånd. Dette fører av og til til at hunder kan komme overraskende på turgåere og ikke minst at andre hunder i band får juling i et ubevoktet øyeblikk. Dette er skremmende for både hund og eier i en tenkt situasjon, og vi oppfordrer alle hundeiere å ha hunden i bånd. Avslutningsvis så anmoder vi alle hundeiere til å bidra økonomisk til fellesskapet med oppkjøring av skiløyper.

Slike skal det gjøres; hund i band.