Hyggelig med økning i Grasrot prosenten.

Kongen har i statsråd vedtatt ny forskrift om Grasrotandelen gjeldende fra 1. januar 2018. Forskriften innebærer at en større del av spillinnsatsen nå øremerkes til frivillige lag og organisasjoner.

Målet med å utvide Grasrotandelen er å sikre enda bedre økonomiske kår for frivilligheten.  Gjennom Grasrotandelen får folk mulighet til vise sin støtte til det idrettslaget eller den foreningen som ligger deres hjerte nærmest. Satsen er nå økt fra 5% til 7% av spilleinnsatsen. For  oss er dette en hyggelig økonomisk nyhet. I praksis  betyr dette flere tusen kroner pr år. På  fronten av vår hjemmeside kan du til enhver tid se hvor mange spillere som støtter oss og hvor mye inntekt det er opptjent. I Alvdal er det flere gode grasrot mottakere, oversikt finner du på Norsk Tipping sin hjemmeside.