Hyttefolket i Gardvikåsen ordner opp i sakene!

No har hyttefolket i Gardvikåsen gjort det igjen. Denne gangen har de ryddet løypetraseen på Vassbakken oppi Gardvikåsen slik at det ska bli bra for a Olau løypemaskin å kjøre til vinters.Bli itte skråmet no nei
Skiløypene trenger snø og ikke greiner som henger over og trær som som i veien. Godt jobbet til  alle sammen. Tiltaket kom etter benkeforslag på årsmøtet for kort tid siden.  Vi  håper på mye snø til vinteren !