Innbytte til nyere snøscooter

Vi har rett før påske byttet ut vår snøscooter med en nyere modell fra  2009.  

Den gamle fra 2004 har ikke vært helt til å stole på under arbeide og vi har hatt noe vedlikeholdkostander  på den siste året. Den nye snøscooteren er en såkalt 4 takter. Dette betyr i klartekst at den bruker  mindre bensin uten oljeinnbladning enn den gamle samt at vi får et renere miljø og mindre utslipp av  urene gasser. Total bruttokostnad er kr  160′. Med innbytte av den gamle samt reduksjon i prisen pga.  demonstrasjonskjørt , betaler vi et mellomlegg på kr 80′.Finansiering vil foregå med belastning av  maskinfondet som igjen fremstår fra avsetninger i driftsregnskapet.  Tilbudet vi fikk fra leverandøren er   svært gunstig  sammenlignet med å vente til senere år med innbytte. Vi bruker snøscooter i vårt  løypetilbud  først på sesongen før vi kan ta i bruk løypemaskinen. Vi har også  en kjøreavtale med Eidsiva  Bredbånd til kjøring av Tron ved feilsituasjoner samt transport av varer og folk til Allmannstua ved behov.

På bildet ser vi scooteren med varevogn ved Nysetra på hjem fra Allmannstua etter påske.

Vi er overbevist om at den nye scooteren vil glede oss alle sammen i mange år fremover.