Jeg gikk en tur på stien


Handlingsplan 2014

I  vår handlingsplan for 2014 har vi blant annet dette målet:

  • Rydde og registrere gamle ferdselsveier.
  • Sette opp skilt.Nummeres/markedsføres.

Som en del av dette har vi de senere år jobbet en god del med temaet og er i ferd med å få til noen praktiske resultater: Flere stier er merket og flere står for tur. I portalen UT.no er det registrert en del av stiene og flere blir overført i løpet av året. I dag har vi hatt en liten flott søndagstur for 7 deltakere i Storbekkhalla på Østkjølen, her har vår fagmann på området Bjørn Olav Langleite gjorte en god jobb og både ryddet og merket en par gode stier i området. Resulatet ble bra, og nå gjenstår det  å registrere stien på kart samt få den merket og markedsført. Bjørn Olav ivrer veldig for temaet, har du  forslag på gamle ferdselsveier som bør og må merkes så ta kontakt med ham, mobil 982 55965. Takk for en trivelig søndagstur på gamle stier!Bilde: Stien krysser bekken som kjem fra Tron!