Jobu

Vi vil også i år holde frem med prosjekt KIA – kjent i Alvdal. De aller fleste arrangementene vil foregå på barmark. Vinterarrangementet var lagt til JOBU. Dette er bua til Kari og Jo Gunnar Nørstebø
i Urdskardskampen i Alvdal Vestfjell. Mange turfanter har vel vært her tidligere, et utrolig flott sted. Kari og Jo Gunnar serverte deilige wienerbrød til de fremmøtte fra kl. tre og utover ettermiddagen. Naturlig turrute til Jobu er fra Blårykjølen. Takk til vertskapet for at de holdt åpent for turfolket.