Kilde til glede!

Innerst i Sølndalen – oppe i Breisjølia ikke langt fra Breisjøseter Turisthytte  i Alvdal Vestfjell – det er merket herfra – ligger kildene. Utsikten mot Beisjøen og Sølnkletten er perfekt. En
av kildene danner et stort basseng der utspringene i bunnen ser ut som små vulkaner. Grunnvann fra  snøsmeltinga om våren kombinert med nedbøren tidlig på forsommeren, fanges opp på bart fjell og renner ned i sprekker. Vannet dukker opp som små kilder gjennom hull i  det tette morendedekket lenger ned i dalsiden. Kildene har en konstant temperatur på 4 plussgrader. Den fantastisk er blant annet piplinga i  vannet – en kunne tro at en var ved en av kildene på Island!


På fellesturen i dag var vi selvsagt innom for å av legge det flotte stedet et besøk. Vi råder deg selvsagt til å besøke stedet ved anledning – i kombinasjon med et besøk på Breisjøseter Turisthytte – GOD TUR