Kjekt med flinke naboer i øst.

Trivelig med gode naboer i Øst. Vi bruker mye ressurser på å vedlikeholde våre skiløype traseer. Det gror og vokser mer enn noen gang, og det er viktig og helt nødvendig å gjøre dette arbeidet for å få til gode skiløyper til det beste både for løypemaskin og turfolket. I Tylldalen prepper vi om Nordpåsetra fra Rundvangen og Tylldalsutsikten, en strekning på en mil. Tylldølene selv tar i et tak eller to, på bildet ser vi en av ildsjelene og brukerne av løypenettet Terje Redtrøen som rydder i stor stil. Takk for hjelpa – vi i turforeningen skal svare med gode skiløyper!!