Kjekt med planker å gå på

Vi har et stort og variert stiløyepenett i barmarksesongen.Det er de siste årene merket og stedvis ryddet gamle ferdselsveier som var iferd med å gro igjen. På Østkjølen er det satt ned flere hundre skilter. Baugsberget og Sten med Strømmen er også godt skiltet.Neste sted med skilting blir Haustdalen med Gammelsetra. Mye av finansieringa skjer via Hedmark Fylkeskommune og Gjensidige stifelsen.

Flere steder er det bløtt og myret der stien går. Her legger vi på planker slik at det blir lettere å passere. På bildet er skiltsjefen vår Bjørn Langleite akkurat ferdig å kloppe ved Høyåsen på Kvebergsvangan.

Vår sti- og skiltekspert Bjørn er stadig ute på nye oppdrag. Det er alltid noen stier som bør ryddes for kratt og skog! Gi beskjed til oss hvis du kan bidra sammen med andre for å gjøre en jobb for allmennheten. Vi har lager for materiell som kan brukes til klopping i bløte stier. Kjenner du til en sti som bør kloppes, ta kontakt med Bjørn Langleite (mob 982 55 965) eller Johan Ragnar Eggen (mob 95 87 39 07) eller
mail: turforening@alvdal.net så kan vi finne ut hva vi sammen kan få til.