Kjekt med skikkelig løypemaskin når Ole har herjet.

Av en eller annen årsak kommer det snø og blåser hardt som utløser behov for kjøring i helgene og sjelden på ordinære arbeidsdager midt i uka. Etter at «Ole» hadde sørget for 3-4 tommer med snø lørdag og totalt gjenblåste spor etter siste kjøring var det på’n igjen i dag. Vår utmerkede driftsoperatør Audun (bildet) hadde helgevakt og var klar for innsats fra klokka 7. Først en god times jobb i Sandeggbakken, her måtte flata tråkkes til kretsrenn i hopp senere pådagen. Løypemaskina må fraktes på maskinhenger og det tar tid å kjøre på og og lesse av. Klokka ni var vi klar for avreise fra Kattmoen, rett overfor Steia. Med solid redskap tok vi bakkene oppover mot Sjulhusvangen relativt kjapt selv om det var kommet 15 cm relativ tung snø. Så videre i retning Firkanten og Kvegergsvangrunden og Homla for så å leggge kursen mot Allmannstua og noen runder rundt stua. Her vi fikk deilig kaffe og  ienerbrød av dagens vertskap – Johan Nesteby og Karin Platou.Så videre opp til Tylldalsutsikten og etterhvert hele runden om Nordpåsetra i Tylldalen og Tronsvangen.  Stedvis snøfonner på over 1 meter , med skjær kom vi over. Det er sjelden driftsoperatør opplever sånne fonner og snømengder som i dag. Vår maskin Kasebohrer, kjøpt i desember 2012 for 1,4 mill kroner, har hestekrefter og utstyr, så mye av kjøringen er gjort på godt 3,5 timer. Da har vi preppa innpå 40 kilometer!

Uten topp  utstyr har vi ingen muilighet til få til så gode og mye skispor som vi gjør nå. Viktig er det å ha kompetente operatører, foruten Audun Eggset så er Olav Magne Samuelshaug fast avløser. Gode løypetraseer som er ryddet sommerstid er sentralt også, her begynner det å bli bra men alltid behov for vedlikehold. Økonomistyring er alltid viktig og det er relativt store tall vi snakker om for å opprettholde tilbudet om løyper til en hver tid.  På bakgrunn av siste års regnskaper så koster det oss med løypemaskina kr  1.250 pr. time  – alle kostnader inkl avskrivninger (verditap) Det er således viktig ar alle aktive brukere deltar akitvt med kontingent og/eller støtte til skiløyper.

Løypemskin2-2015Løypemaskin3-2015

Løypemaskin5-2015Løypemaskin4-2015