Kjekt med skilting.

Som du sikkert har registrert er det kommet opp en rekke nye skilt på Østkjølen i tilkytning til skiløypene. Totalt er det nå satt opp 440 skilt på 123 stolper og trær! Prosjektet er finansert sammen med Hedmark Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Tusen takk for godt samarbeide. Skiltene er spredt fra Tron toppen til Jutulhugget. Prosjektet er tilnærmet ferdig, avsluttes neste år med å sette opp infotavler på P-plassene og sikkert noen flere skilt på gjengrodde gamle stier. Vi håper at de nye skiltene er med på å øke turgleden ytterligere – sommer som vinter. God skiltur!

Flott sted - Leirdiket. Sentralt punkt mht informasjon  enten du skal oppover eller nedover.