KJEMPEFLOTT TURDAG MED SØRSAMENE.

Kjempedag på alle måter med godt vær i Einunndalen. Avduking av minnesmerke ved Haugtjønnan i Oppdal Kommune innenfor Bekkelegeret i Nasjonalparken. Ida Sofie Nordfjell ble født her under en stor stein i år 1895. Barnebarn,olderbarn, tippolderbarn og tipptippolderbarn sammen med andre deltok for å hedre hendelsen. Avduking ved barnebarnet Oda Marie Brandsfjell. Historiske tilbakeblikk ved Leif Braseth – sørsame eksperten. Hyggelig lang bålkos ved mjølkeplassen med servering av reinsdyrmat fra samene. Del to var avduking av minnetavle i oppkjøringen til Norsensetra ved ordfører i Folldal Hilde Frankmo Tveråen. Kort historikk om hendelsen ved Leif Braseth. Takkeord fra leder i AT Johan Ragnar Eggen som sammen med Hirstorielaget Fredriks gave har bekostet minnestavlene, og sammen med familien Brandsfjell og Leif Braseth stod bak tiltaket. Godt oppmøte med 30 personer ved Haugtjønnan og 40 stk ved Norsenoppkjøringa.
Perfekt avslutning med mat på Romdalssetra. En utrolig bra dag der vi har fått frem viktig kulturhistorsike hendelser til glede for alle sammen

Et flott dikt var det sørsamen etterlot seg etter å ha brukt Norsen setra  flere vintre i slutten av  1890 årene.Oda Marie Brandsfjell  avduket minnetavlen om sin farmor ved den store steien ved Haugtjønnan.

Aaka betyr bestemor, er her teksten ved den store steinenSærdeles  hyggelig  matkvile ved mjøleplassen ikke langt fra fødestedet.