Klabb og babb med navn på Østkjølen.

Det er satt ut over 440 skilt på Østkjølen, helt fra Trontoppen til Jutulhugget. Skiltene er satt opp både i typiske sommerstier,veideler, sykkelstier,topper og i skiløypene. Noen små glipp har det blitt med, det er uungåelig.På Tylldalsutsikten (noen kaller den også  Tjønnåsen) – der trimkassa står og hvor over firetusen skriver navnet  i trimboka sitt i et normalår, har det blitt en feil. Våre venner i Tylldalen kaller toppen KINSESÅSEN, vi har ved en glipp brukt Kinseåsen (uten s). I tillegg har vi brukt hermetegn. Vi beklager feilen og vil rette dette i løpet av våren.

KINSESÅSEN  betyr iflg gode kilder i Tylldalen at dette var et sted hvor en kunne høre kirkeklokkene i bygda. Vi vet også at tyskerne hadde en kjempestor kikkert på KINSESÅSEN som ble brukt under siste verdenskrig. Fra toppen hadde en god utsikt østover, Tron og vestover. Foto: Erland Vingelsgård/Alvdal Midt i væla.