Klart for EN PÅ TOPP.

Nytt tiltak i år som vi håper vil glede mange. Ta deg opp til Bjønnåsen 921 moh på Østkjølen.Ligger ikke langt fra Allmannstua,godt merket både fra Gildevangen (Vatnehytta) og Kvebergsvangen. itt jobb er det å komme opp,det er selvsagt ikke  kjørt løypespor til toppen. Det er satt ut  rød kasse med trimbok. Se tiltak nr 2. i vinter- og vår prorammet vårt. Alle som skriver navnet sitt i boka er med i trekning av 2 gavekort a kr 921.Tiltaket varer frem til 23. april. Dette er er god trening til sommerens 10 på topp. Vi ønsker  god tur til Bjønnåsen og EN PÅ TOPP.