Klart for SUPER TUR PINSE.

Pinsen står for døren selv om vinteren henger i og Tron fortsatt er kvit. Vi beveger nå vår virksomhet over i mere sommer aktiviteter og  har følgende pinse turtilbud å by på:

  • Salg av TI PÅ TOPP kort 2015 starter pinseaften kl. 10.00 på Bokhandelen
  • Husantunet er åpen for ALLE 1. pinsedag  – syklende/gående og funksjonshemmede med bil.
  • Fellestur til Limåsen 2. pinsedag – oppmøte Steia kl. 10.00
  • Tur til Sten – 905 moh. Trimkasse. Klarer vi måltallet om 2560 navn?
  • Eller egen tur til Gaupskardskampen ?! – bildet.

God  TUR PINSE.