Klebersteinbruddet i Brekkbekkdalen.

I samarbeid med Historielaget Fedriks Gave meget vellykket fagtur til  kleberseinbruddet i Brekkbekkalen. Godt oppmøte med 24 stk, tusen takk til Leif Braseth og Leiv Skare for formidling av sin kompetanse om området og bergvergsdrift i fjellregionen. Bruddet var i bruk fra 1870 til rundt 1950. Aktiviteten har vært variabel i perioden, de siste steiene ble kjørt ned til Folldalsvegen av Arne Lundin på 1950 tallet. Vi vet at Anders Trøan, Lars Steien og Bernhard Randmæl har hatt ledende roller i bruddet.Det er ulike gruvetyper i bygda, både skifer, kleber,malm,salt, kobber var det en ønsket å finne store mengder av. Det fine med klebersein var jo at den kunne  brukes som peis og holde på varmen. Bruddet er så avgjort vært et besøk, turgleden øker når en kjenner til slike steder.  Stedet vil bli registert og komme under Historiske steder i Alvdal.

Tydelige spor etter mye aktivitet finner enn når en besøker Klebersteinbruddet i Brekkbekkdalen. Stedet ligger like ved siden av skogsbilveien Måna, 200 meter sør for krysset til Hamndalen.

Tydelig tatt ut mye  kleber på et lite stein, førte til at en fikk en dam som vatn hoper seg  opp i.Det står igjen gamle kulturminner, prøvde å hjelpe litt med å ha en slags form for løfte system.