KLIMA = Rammen for natur og mennesker

Onsdag 3.februar ble det arrangert «Miljøkveld» på Taverna. Oppmøte var brukbart med 30 stk.

Vi hadde engasjert Thomas Cottis fra Løten som foredragsholder. Han er miljømann på heltid og har høyskoleutdannelse fra Ås innen biologi. Han ble veldig godt kjent i media før jul da han bl.a. gikk fra Løten til Oslo på føttene under tittelen » Gi barna et levelig klima». Se www.klimafedrene.no

Thomas sterke engasjement for å drive så aktivt med miljøarbeide er at hans 3 barn og alle barn i verden skal ha et levelig klima i fremtiden.

Alvdal Turforening har i sine vedtekter som formål «at vi skal verne om miljø og natur.» Vi ønsker i større grad å få sette større trykk på miljøarbeide enn det vi gjør i dag. Med vår store medlemsmasse og alle andre håper vi skal få til et mye større engasjement på området. Kom gjerne med innspill til oss i styret på tiltak vi kan starte opp med som kan redusere våre utslipp av klimagasser.

Noen stikkord fra Thomas Cottis foredrag:
(vi kan sende alle plansjene til deg hvis du ønsker): Drivhusgassene varmer opp atmosfæren og disse gassene finner vi i karbondiosksyd, metan, lystgass, syntetiske drivhusgasser og vanndamp. Utslipp av drivhusgassene øker for hvert år og i fjor med 3%. Bilkjøring og oljefyring er eksempler på slike gasser. Den gjennomsnittlige temperaturen på jorda har økt med  0,8 grader – øker den opp til  2 grader kan det skje mye uønskede
ting og få enorme negative konsekvenser.


1 liter diesel eller bensin gir  2,5
kg CO2, 1 person til og fra Can Canaria gir 1500 kg CO2. I dag produserer vi i snitt 12 tonn CO2 pr. mann. Iflg.ekspertene må vi ned på 6 tonn innen år 2010 og 2 tonn innen år 2030.


Utfordringene er således kjempestore  men sammen får vi dette til!

Takk for en meget interessant og
tankevekkende foredrag.