Konstruktivt dialogmøte.

25 stk inkludert deler av styret møtte frem til kveldens dialogmøte vedr ferdsel i utmarka og forholdet til grunneierene. Leder Johan Ragnar Eggen innledet med statusrapport på utviklingen de siste 10 årene. Forslag til ny avtale vedr skiløypetrasë ble diskutert, styret vil starte opp med  tegning og fornyelse av dagens avtaler så snart en har kapasitet, totalt dreier dette seg om over 250 avtaler. Det kom noen klare tilbakemeldinger på en del av våre tiltak og arrangementer opp mot andre friluftsaktiviteter som reinsdyr- og elgjakt. Som en prøveordning etableres det informasjon om våre planlagte aktiviteter til Alvdal Grunneierlag som igjen tar det opp mot   utmarkslagene. Det er en jobb å  få til sterkere dialog med trekkhund miljøet og deler av hestemiljøet. Oppmerking og rydding av gamle stier var også et tema, her må dialogen med den enkelte grunneier bli bedre. Konstruktiv tone og stemning lover godt for framtida.  En veldig bra kveld og muligens historisk kveld hvor utsagnet » vi må snakke med hverandre og ikke om hverandre» heretter gjelder. Bilde: Konsentrerte møtedeltakere i Nordihaugan. Takk for en flott kveld.

Dialogmøte 2016 -brev som er utsendt

Bra oppmøte på dialog møtet  - mange tok ordet.