Krattskogen krever sitt vedlikehold

Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpner tur- og sykkelvegen offisielt. Bak f v Kari Ann Kristinasen og Erland Vingelsgard - begge Strømmen Kretslag. Johan  Ragnar Eggen - Alvdak Tuyrforening og Arnfinn Negård - daværende leder i Hedmark Senterparti

Viktig arbeide i dag på Glåmgardsvegen. Tur- og sykkelvegen gror ned av løvskog som spruter opp fra alle kanter. Vi har startet med rydding av krattskog både i veibanen og i vegkanten slik at den flotte utsikten opprettholdes! God start, arbeidet fortsetter etter Livestock helga. Vi har behov for hjelp til tiltaket, håper at mange stiller når vi spør! Glåmgardsvegen ble åpnet i juni 2007 av daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Prosjekt Glåmgardsvegern er et fellestiltak mellom Strømmen Kretslag og Alvdal Turforening. Statens Vegvesen delfinanserte utbyggingen. På bildet øverst i dag Erling Vingelsgard t.v. og Hans Einar Utgard til høyre. Prosjektleder i dag og videre er Erland Vingelsgard. Bilde nederst: Åpning av Liv Signe Navarsete – lokale representanter bak.