Langløpsprosjekt Alvdal – Røros ?

Vi har deltatt i kveld i fellesmøte med andre kommuner vedr. forstudie «merket løype» fra Folldal/Alvdal til  Røros. Dette er en gammel ide som regionrådet for kommunene har pusset støvet av. Alvdal Kommune har bidratt med kr.10.000 til forstudiearbeidet. Vi har takket ja til invitiasjonen, møtet har vært  en ren idefase samt å prøve å skaffe seg en oversikt over hva saken innebærer. Prosjektet har mange spennende innfallsvinkler og videre utredninger i kommende år vil danne grunnlag om det er vilje og energi til å  få til noe konkret ut av det.Neste steg blir evt. et forprosjekt. Se brev under. (bilde: Formannskapssalen Tynset Kommune, kart studeres!)

Møteinvitasjon langløpsprosjektet 25.02.2015

Langløpsprosjekt 2015 ++++