Langodden Natursti

Vi har mange flotte naturstier i bygda:  Tronsvangen Natursti,Baugsberget Natursti,Olav Gjærvoll’s fotspor,Stråsjøen/Harriet Backer, Brandvoll  Folkesti og ikke minst Langodden Natursti. Alle er så
avgjort verdt et besøk.

Under årets midtsommerdager  har vi hatt 2 vandringer i naturstier. Torsdag  17. juni var det vandring i Baugsberget natursti med 26 deltakere. Leif Braseth var som vanlig en glimrende omviser.  I dag har vi hatt tilsvarende vandring i  Langodden  Natursti med 9 deltakere – se bildet. Grete Langodden var her omviser og få kjenner stien bedre enn  henne. Vi anmoder selvsagt om å ta seg en tur i noen av naturstiene!