Langt frem til utsiktsplattform på Tron.

Årsmøtet vårt for år 2012 ga styret fullmakt til å dra i gang en utredning om mulig utkiksplattform på toppen av Tron. Dette er en gammel god tanke som har vært fremme før også, men som har fått mer tyngde de siste årene av reiselivet i bygda. Vi har ikke jobbet mye med saken men har sendt inn søknad til Gjensidige Stiftelsen pr. 15.sept. om tilskudd. Søknaden ble avslått denne uken med begrunnelse «manglende midler». Vi tar svaret til etterretning og vil nok jobbe mer med saken frem til årsmøtet høsten 2014. Vi trenger flere foreninger, privatpersoner og bedrifter til å være med og utrede saken og finne både organisatoriske og økonomiske løsninger som kan danne grunnlag for eventuell byggestart. Til info er et mulig sted for plassering av plattformen tenkt rett nord  for Telenortårnet. Bilde med oppsett sponset av DMT Alvdal AS – tusen takk.