Litt for tidlig for fuglesafari!

Kveldens tur til Strålsjøåsen var en trivelig sak! Rolig og kaldt vårvær med god sikt sammen med hyggelig turfølge er gode elementer å ha med seg. Utfordringen var at isen fortsatt lå tjukk
på Strålsjøåsen og da blir det lite fugel å se….! Våren er nok litt senere i år enn vi har hatt de siste åra. Men i vikene på nordsiden av sjøen var det noe åpent vann og her var det flere andetyper å se blant annet kvinand, krikkand og brunnakke samt et tranepar og hegrepar! Totalt så og hørte vi  27 ulike fuglearter!  Til orientering er det i Alvdal registrert totalt  188 ulike fugler som hekker.
43 fuglearter overvintrer i Alvdal.


Vi hørte også gjøken oppi Strålsjøåsen. Et gammelt værtegn sier at sommeren blir dårlig hvis gjøken galer før det blir grønt i skog og li. La oss håpe at det ikke går troll i ord!

Vi var 6 deltakere på turen pluss journalist fra Østlendingen.  På bildet ser vi fra venstre mot  høyre:  Johan Ragnar Eggen, Ester Haugen, Bjørn Pettersen, May Kristin Eithun (med kikkert) og Knut Larsen. Foran med kikkert Aud Lillian  Holøien.

Tusen takk til Bjørn Pettersen som fagmann. Det er imponerende hvilken kunnskaper du har!