Mange besøker stolpene!

Gledelig stor aktivitet med STOLPEJAKTEN. Siden oppstarten i siste del av juni er det per dato registrert 342 deltakere med totalt 5500 stolpebesøk. 125 stk. har tatt alle stolpene! Majoriteten er innebygds, dog er det mange ikke alvdøler på oversikten. Tiltaket går ut oktober måned, vi håper på mange flere deltakere utover høsten. Det er å håpe at skoleelevene benytter tilbudet i sine gymtimer. Info om tiltaket finner du på www.stolpejakten eller ved  brosjyrer på butikkene og Aukrustsenteret.  Det trekkes uttrekspremier når tiltaket avsluttes. Tiltaket er i samarbeide med Alvdal I.l. o-gruppa. GOD STOLPEJAKT utover høsten!