Mange turalternativer på LiveStock Festivalen 2012

Vi minner om det meget flotte programmet som LiveStock presenterer. Vi gir spesiell oppmerksomhet til de mange turalternativene, og vi har vært med å gi noen råd ut fra vår kompetanse.

Vi gir stor honnør til ungdommen for årets utgave av LiveStock.

Valget for den yngre garde er veldig enkelt denne helga, vi ønsker lykke til og håper at været blir bra!

Se hjemmeside: www.livestock-festival.com for all informasjon.