Måssåplukking i gamle dager

Dagen  før elgjakta  startet arrangerte vi fellestur på Høstdalen og  Volengsvola…..!!
Vi så ingen elger eller anna vilt

Måssåplukking er noe uklart ord men det er nok litt feil med begrepene, for tror

ikke de snakket om å plukke måsså når det var for til dyra. De sa nok helst at de skulle «ta måsså».
Uttalt på alvdalsdialekt blir det «ta mòssò» og de 
sa også «mòssòskòu»,
plass der de tok mose for fór og de brukte ei
«mòssòhährke». Dette vil du finne i dialektboka for Alvdal, som Bygdekvinnelaget kommer med før jul.
Når vi sier å plukke «måsså» er nok det å plukke den fine reinlaven –
kvitkrullen til dekerasjonsmose.

For å gjøre det enkelt har vi her kalt det «Måssåplukking i gamle dager».
Været var  enormt, godt  20 grader, ja  nesten for  varmt var det.   23  stk. var vi  med stort  og smått, de aller fleste godt over  60  år – det yngste var 15 år.  Men mange  spreke  folk da gitt!

Fra  Volsetra  gikk vi oppover til  Volengsvola, omlag  2 km  gange , stort sett  på sti.  Her kom vi frem til ei gammel  mosekurv (se bildet) som ble brukt  ved plukking  av måsså til  kuer  på gardene nede i bygda.  Dette var en del av forgrunnlaget og det var vanlig at aktive gardsbruk hadde  30- 40 lass med mose som ble brukt i fjøset.  Dette var i perioden  ca 1910 til  1965.    Denne  innhøstingsmetioden blir ikke benytt lenger i dag som vi vet. Måssaen ble samlet i  hauger
de første dagene på oktober for så å bli hentet ned til bygds med hest og slede oppunder jul og utover  vinteren. Det var ofte at mange kjørte sammen fra flere garder og for eksempel ved Sølnsetra i Sølendalen står det ei gammel bu som ble brukt til lokal  Taverna på vei  hjem til  bygds.


Det  er mange dramatiske  historier ved måssåplukkinga, nord for Mjovasskletten  var det en folldøl som omkom da ha fikk hele lasset over seg under transport.

Leif   Braset  var «fagmann» men det var mange  i turfølget som visste litt av hvert om dette så det ble en riktig  bra faglig dag.
Nok en gang til  Leif for gode faktaopplysninger.

Vi  hadde  lang rast ved det gamle  kulturminnet, voldsom utsikt mot Sølnkletten og  Høstdalen.