Midler til skilting – HURRA!

Hedmark Fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen har i møte 23. mars bevilget kr 220.000 til oss for mere skilting i Alvdal. Vi fikk også i 2015 betydelige midler til skilting fra samme instanser, disse pengene ble brukt til skilting på Østkjølen – fra Tron til  Jutulhugget. Vi er meget takknemlige og ydmyke for å ha fått innvilget vår søknad i år igjen, vi sier tusen takk. Midlene vil denne gang gå til skilting i området Dæhlie – Sten – Strømmen, Moan – Lovises Hytte – Baugsberget, og innover mot Haustdalen og Sølndalen så langt midlene rekker. Vår mann på området, Bjørn Langleite lagde en kjempegod søknad som fylkesrådet i Hedmark sluttet seg til. Bjørn har allerede gode planer på hvordan jobben skal gjøres og med hans store kompetanse på området  håper vi sammen å få gjort mye av jobben dette året.
Vi gleder oss til skiltingen kan starte og til sommeren!

Turdeltakere  på vei til Tylldalen   9. oktober 2016 - studerer skiltene ved Allmannstua.