Nå er vi blitt grunneiere

HAUSTÅSBUA har fått grensepåler i dag, det følger med ei lita tomt med. (gnr 10 bnr 76) Anders J i Alvdal kommune har stått for oppmålingen.Eiendommen ble skjøtet over til oss i desember 2014, det er først i dag at tomten er blitt nøyaktig oppmålt på grunnlag av gammel skyldforretningssak. I dag også  har Hallvar S, Hans Einar U og Bjørn L har stått for oppsett av doen – godt jobba . Johan Ragnar E fikk den tvilsomme æren av å åpne den. På sikt må det også settes opp en liten vedskål . Vi er snart klare for åpning søndag 14 okt . Vi ønsker god turhelg- husk Malenaåsen og taubanen søndag

(søndag 7.oktober er ikke Allmannstua åpen)