Nå også skiløype på Savalen isen!

Ette anmodninger har vi i dag kjørt med løypemaskina OLAU langsetter kanten av Savalen, fra Sivilosen til Sandvika og Finktrøa, totalt ca 8 km.Savalen er jo som kjent tappet ned om vinteren , og det er  100% trygt å gå der vi har kjørt. Resulatet ble oppføltende bra, vi håper at turfolket setter pris på tiltaket. Vi ber om tilbakemelding om dette er noe å satse på senere også. Eventuelt økonomiske bidrag kan godskrives vår konto 1895.44.22050 og merkes «Prøveprosjekt Savalen»-eller se hjemmeside og punkt vedr medlemskap. God prøvetur på Savalen.