Nåletre Oase i Alvdal.

Kveldens tur til  Ormbolet var meget bra, men kun 3 deltakere. Ormbolet (navnet kan jo skremme de fleste) ligger ved Folldalsveien, vi kjørte opp til Sølve litt lenger opp og hadde en flott runde her på en god times tid. God temperatur, ikke regn, sol av og til og ikke minst en svært  god fagmann i Bjørn Langleite som gjorde kvelden svært så interessant og trivelig.

Området ligger i en «OASE» med god temperatur og ikke minst godt jordsmonn.
Skogteigene tilhørende Storsteigen vgs. skole  og Erik Mortensson,
ble i etterkrigsårene beplantet med en del fremmende nåletrearter. Rene planteforsøk hvor man skulle prøve ut «herdighet og egnethet» for det norske skogbruket. Dette med tanke på hurtigvoksende nåletrær for massevirke og tremateriale ellers.
Følgende arter finnes i området.
Av edelgraner: Sibirsk edelgran og Fjelledelgran.
Av gran: Vanlig gran, Blågran, Engelmannsgran og Lutzigran
Av furu: Vanlig furu, Sembrafuru og Kontortafuru.
Av lerk:  Sibirlerk
Vi setter nok opp igjen flere turer til området, flere bør oppleve hvilken perle dette er! Takk til Bjørn for en flott tur.